Organisatie
&
contact

Voorzitter en penningmeester

Jan de Beus
jjdebeus@hotmail.com
Tel: (06) 537 07 865

Wedstrijdleider en secretaris

Martin Roosenboom
roosenboom@upcmail.nl
Tel: (06) 534 76 135

Uitzetter en assistent wedstrijdleider

Rutger Kwant
rutger@alzheimerrally.nl

Rallyoffice en hoofd rekenkamer

Folkert Kamp
rallyoffice@alzheimerrally.nl
Tel: (06) 293 21 895

Webmaster en drukwerk

Frans Diepeveen
media@alzheimerrally.nl

Winnaar VUmc Xtra Award 2014

Niet de hoogte van het bedrag maar de manier waarop het organisatieteam van de Alzheimer Rally zich heeft ingespannen als fondsenwervend project voor het Alzheimercentrum Amsterdam heeft het VUmc hiervoor op 10 juni 2014 de VUmc Xtra award aan het organisatieteam toegekend en daar zijn we uiteraard best trots op.

 

vlnr:
Jan de Beus, Frans Diepeveen, Martin Roosenboom

Service tijdens de rally

Bas Auto Service

Bas & Monique Aalbers

Classic Job

Job Brouwer

Detron Service Team

Sponsor Alzheimer rally

Onze fotografen tijdens de rally

GS Fotografie

Gertjan Schutte

Bloemendal Fotografie

Niko & Claudia Bloemendal

KW Fotografie

Koen Wolters

Trots op onze Sponsors