Onderzoek

Steun onze strijd tegen dementie!

Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor de omgeving en treft niet alleen maar ouderen: ruim 10 procent van de patiënten krijgt de ziekte voordat ze 65 jaar zijn. Familie en vrienden zien machteloos toe hoe hun geliefden veranderen, tot ze zelfs niet meer herkend worden.

De onderzoeksactiviteiten van Alzheimercentrum Amsterdam zijn gericht op het ontwikkelen van behandeling op maat voor hersenziekten die dementie veroorzaken.

Ieder jaar selecteren wij, in overleg met het Alzheimercentrum, een specifiek onderzoek. Voor 2024 hebben we gekozen voor het project van Floor Duits. "Betere herkenning van dementie op jonge leeftijd in de spreekkamer". 

Image

Floor Duits

Dementie op jonge leeftijd is een parapluterm voor een groep relatief zeldzame hersenziektes met een begin van de ziekte vóór het 70e levensjaar. Vaak duurt het erg lang voordat duidelijk is wat er aan de hand is, gemiddeld zelfs meer dan 4 jaar. Dit komt onder meer doordat de klachten bij dementie op jonge leeftijd vaak heel anders zijn dan op oudere leeftijd, en artsen de problemen niet goed herkennen. Een snellere diagnose is één van de belangrijkste wensen van de patiënten en hun naasten. Daarnaast zijn er steeds meer onderzoeken gaande naar mogelijke nieuwe behandelingen, waardoor het in de nabije toekomst extra belangrijk wordt om de precieze hersenziekte tijdig vast te stellen.

Het is belangrijk dat artsen de problemen waar mensen mee komen snel herkennen, om onnodige vertraging tot het stellen van een diagnose te voorkomen. Maar artsen hebben vaak weinig tijd in hun spreekuur. Dit jaar rijdt de alzheimerrally voor onderzoek om artsen te helpen bij het herkennen van een dementie op jonge leeftijd. Hoewel er in wetenschappelijke bladen aanbevelingen zijn voor dementie op jonge leeftijd en zeldzamere vormen van dementie, worden deze nog niet standaard in de praktijk toegepast en is de kennis versnipperd. Ik wil daarom digitale handvatten voor artsen ontwikkelen, voor het herkennen van ‘rode vlaggen’ en voor het beslissen of uitgebreider onderzoek nodig is.

Daarnaast ga ik een onderwijsplatform en cursus ontwikkelen om de kennis en het bewustzijn over uitingsvormen van dementie op jonge leeftijd te vergroten. De handvatten voor in de spreekkamer en het onderwijsmateriaal zijn bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en artsen in opleiding hiervoor. Het doel is dan ook om het in samenspraak met hen te maken, zodat het goed aansluit op de behoeften en problemen die ze ervaren in hun praktijk.

Mijn uiteindelijke doel is dat niemand, óók niet op jonge leeftijd en óók niet met een zeldzame uitingsvorm van dementie, meerdere frustrerende jaren onderweg is voordat de diagnose wordt gesteld. Want een goede diagnose is het toegangsticket tot passende zorg. En in een toekomst met medicijnen geldt helemaal dat we een snelweg nodig hebben voor onze patienten, en geen hobbelig pad.

Trots op onze Sponsors