Deelname

voorwaarden

De rally

De Alzheimer Rally is een benefiet evenement waarvan de netto opbrengst volledig ten goede komt aan het Alzheimercentrum Amsterdam. De rally is onderverdeeld in verschillende klassen zodat iedereen hier aan deel kan nemen. De inschrijving is uitsluitend op uitnodiging. De Alzheimer rally is beslist geen snelheidsrally en de organisatie zal onderweg meermaals uw snelheid controleren. Bij overtreding van de maximum toegestane snelheid kunnen straffen worden opgelegd tot aan onmiddelijke uitsluiting toe. De organisatie kan op bepaalde trajecten een lagere snelheid vast stellen dan de wettelijk toegestane snelheid.

Auto en verzekering

De auto

Er kan deelgenomen worden met bijzondere auto's, klassiekers, cabrio's en sportscars, ongeacht het bouwjaar. De auto dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig Apk-keuringbewijs en vanzelfsprekend minimaal volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn.

Vintageauto's

Vintageauto's (gebouwd tot en met 1950) geven de Alzheimer rally een extra dimensie en de organisatie wil dit graag enthousiasmeren. Er is geen aparte klasse, je kunt dus voor iedere klasse met een Vintageauto inschrijven en er zijn prijzen voor de best geklasseerde Vintageauto in iedere klasse te winnen. Auto's gebouwd voor 1950 hebben automatisch de Vintage status en krijgen een speciale parkeerplaats bij start, lunch en finish.

Meetapparatuur

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. De aanwezigheid en/of het gebruik van een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Verzekering

De auto waarmee je deelneemt dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zonder enige beperking zoals bijvoorbeeld uitsluiting bij regularity rally’s, inclusief behendigheidstesten of omschrijvingen van gelijke strekking. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering af te sluiten.heid opgelegde maatregelen waardoor de rally niet door kan gaan.

Vrijwaringsverklaring

Beide leden van de equipe dienen bij de inschrijftafel voor de start de zogenaamde "vrijwaringsverklaring" te ondertekenen. Indien men hier geen gevolg aan geeft mag de equipe niet van start.

Lees, door op nevenstaande knop te klikken, de tekst van deze verklaring.

Annulering van uw inschrijving

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet aan de Alzheimer rally kunt deelnemen wordt het volgende gerestitueerd:

  • voor 1 februari 2024: volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
  • van 1 februari tot 1 april 2024: restitutie van het betaalde inschrijfgeld minus € 350,00. (Uw bijdrage aan het het Alzheimercentrum Amsterdam).
  • vanaf 1 april is geen restitutie meer mogelijk. (U ondersteunt natuurlijk wel het onderzoeksteam van het Alzheimercentrum Amsterdam). Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven.

Overmacht

De organisatie zal € 250,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. (bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, Covid-19 of anders, door de overheid opgelegde maatregelen, waardoor de rally niet door kan gaan.

Trots op onze Sponsors