Editie 2018

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

  • Wij strijden ook mee voor een wereld zonder Alzheimer!

 

U kunt inschrijven in 3 verschillende klassen:

 

Expertklasse

De Expertklasse is voor top-navigatoren die hun sporen in de rallysport hebben verdiend en natuurlijk ook een goede voorbereiding voor de komende Tulpenrallye. U krijgt te maken met diverse kaartleessystemen die ook in de Tulpenrallye worden gebruikt. Het niveau is ook vergelijkbaar met die van de Tulpenrallye maar de Alzheimer Rally is ook een uitstekende oefening om de samenwerking tussen bestuurder en navigator nog eens te testen. 

Sportklasse

Voor deelnemers in de Sportklasse is de rally een serieuze aangelegenheid. En evenals de afgelopen edities een heel goede voorbereiding voor de komende Tulpenrallye. U krijgt te maken met diverse kaartleessystemen die ook in de Tulpenrallye worden gebruikt. Deze klasse is tevens geschikt voor deelnemers aan de Tulpenrallye die hebben ingeschreven in de Tourklasse. 

Toerklasse

Geschikt voor beginners of equipes die nog niet eerder aan een rally hebben deelgenomen, maar ook in deze klasse is er voldoende competitie. In de Toerklasse wordt gereden volgens het Bol-pijl systeem en Pijlen kortste route op duidelijke kaartfragmenten met een schaal van 1:25.000. Voorbeelden van deze systemen kunt u vinden op de website van RallyNews, hier een voorbeeld van het Bol-pijl systeem en hier van Pijlen kortste route. De weg kwijt raken is vrijwel niet mogelijk. Genieten van het landschap en de fraaie route is zeker voor deze klasse het motto! 

Maximum aantal equipes

De organisatie laat in principe maximaal 150 equipes aan de start toe. Zodra dit maximum is bereikt zal de inschrijving worden gesloten.

 

De Auto

Er kan deelgenomen worden met bijzondere auto's, klassiekers, cabrio's en sportscars, ongeacht het bouwjaar. De auto dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig Apk-keuringbewijs en vanzelfsprekend minimaal volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. 

riley

Vintage auto's

Vintage auto's geven de Alzheimer Rally een extra dimensie en de organisatie wil dit graag enthousiasmeren. Er is geen aparte klasse, je kunt dus voor iedere klasse met een Vintage auto inschrijven, maar er zijn prijzen voor de best geklasseerde equipe in een vintage auto in iedere klasse te winnen. Auto's gebouwd voor 1950 hebben automatisch de vintage status en krijgen een speciale parkeerplaats bij start, lunch en finish.  

Verzekering

De auto waarmee u deelneemt dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zonder enige beperking zoals bijvoorbeeld uitsluiting bij regularity rally’s, inclusief behendigheidstesten of omschrijvingen van gelijke strekking. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering af te sluiten.

Meetapparatuur

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. De aanwezigheid en/of het gebruik van een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Vrijwaringsclausule

Beide leden van de equipe dienen bij de inschrijftafel voor de start de zogenaamde "vrijwaringsclausule" te ondertekenen. Indien men hier geen gevolg aan geeft mag de equipe niet van start. Lees hier de tekst van deze clausule.

 

Inschrijfgeld

Persoonlijke inschrijving

Het inschrijfgeld voor een persoonlijke inschrijving bedraagt: € 550,00. Daarnaast geven wij u de mogelijkheid om geheel vrijwillig nog een extra donatie aan het VUmc Alzheimercentrum te schenken.

Betaling

Het volledige inschrijfgeld dient uiterlijk voor 1 februari 2018 te zijn voldaan op ons bankrekeningnummer: NL 33 ABNA 0629 128 871 ten name van Stichting Alzheimer Rally.

Wij bieden u de mogelijkheid om het inschrijfgeld direct bij de inschrijving via Ideal  iDEAL Payoff 2 groot  over te maken. 

Zakelijke inschrijving

Het inschrijfgeld voor een zakelijke inschrijving bedraagt € 1.000,00 inclusief een advertentie op A5 formaat (HxB: 148x210 mm) in het programmaboek en € 1.500,00 voor een advertentie op A4 formaat (HxB: 297x210 mm).

Betaling

Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen per mail een factuur. Het volledige factuurbedrag dient binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op ons bankrekeningnummer: NL 33 ABNA 0629 128 871 ten name van Stichting Alzheimer Rally.

Sponsorpakket

Wij kunnen u diverse mogelijkheden aanbieden. Neem hiervoor contact op met Jan de Beus en bel (06) 537 07 865  of (0318) 511 778 of stuur hem een mail.      

Annulering

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet aan de Alzheimer Rally kunt deelnemen wordt het volgende gerestitueerd:
- voor 1 februari 2018: volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
- van 1 februari tot 15 maart 2018: restitutie van het betaalde inschrijfgeld minus € 350,00. (Uw bijdrage aan het het VUmc Alzheimercentrum)
- na 15 maart is geen restitutie meer mogelijk. (U ondersteunt natuurlijk wel het onderzoeksteam van het VUmc Alzheimercentrum)
Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven.

Overmacht

De organisatie zal € 250,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. (bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE enz.Stichting Alzheimer Rally is aangesloten bij de Nederlandse Historische Rally Federatie. www.nhrf.nl