• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jaarbericht 2021 Alzheimercentrum

Jaarbericht 2021 Alzheimercentrum

 

Het jaar 2021 was wellicht het meest tumultueuze jaar in het twintigjarig bestaan van Alzheimercentrum Amsterdam. Een jaar van ups en downs, waarbij gelukkig de positieve gebeurtenissen de overhand hadden, we van de negatieve zaken veel geleerd hebben en deze ons toch ook sterker hebben gemaakt.

Wij danken iedereen uit de grond van ons hart voor uw warme steun, die ons dit jaar nog meer geraakt heeft dan andere jaren. En we danken u voor uw onvoorwaardelijke financiële steun, die het ons mogelijk maakt ongebaande paden te bewandelen en nieuwe ontdekkingen te doen. Wij zetten ons in 2022 zo mogelijk nog meer dan voorheen in voor een betere toekomst voor onze patiënten en rekenen daarbij op uw hulp en steun.

Wiesje van der Flier, Yolande Pijnenburg en Philip Scheltens

Bekijk het jaarbericht via deze link: Jaarbericht 2021 Alzheimercentrum Amsterdam.

 

Vragen of meer informatie
Hebt u vragen over ons werk of wilt u meer weten over hoe u ook onze strijd tegen dementie kunt steunen? Onze relatiemanagers zijn u graag van dienst.

Sylvia Voogt MSc, Relatiemanager Particulieren
06-11 58 61 69
s.voogt@amsterdamumc.nl

Nicolle Dellaert, Relatiemanager Bedrijven & Team Alzheimer
06-12 71 48 86
n.dellaert@amsterdamumc.nl

 

Voorwoord

Het jaar 2021 was wellicht het meest tumultueuze jaar in het twintigjarig bestaan van Alzheimercentrum Amsterdam. Een jaar van ups en downs, waarbij gelukkig de positieve gebeurtenissen de overhand hadden, we van de negatieve zaken veel geleerd hebben en deze ons toch ook sterker hebben gemaakt. In juni keurde de FDA (Amerikaanse Food and Drug Administration) het eerste geneesmiddel tegen alzheimer in twintig jaar tijd goed. Een hoopvolle ontwikkeling, want het illustreert de vooruitgang die langzaam maar zeker in het veld wordt geboekt. En het is een type medicijn waarvan we hopen dat juist onze groep van alzheimerpatiënten die de ziekte op (te) jonge leeftijd krijgt, er op termijn baat bij kan hebben. Hierna ontstond er internationaal een heftige discussie over dit medicijn waaraan ook wij hebben deelgenomen. Eind 2021 bleek de EMA (European Medicines Agency) het dossier van een andere kant te bekijken en het middel voor Europa niet goed te keuren. In de tussentijd was de discussie over het medicijn tegen alzheimer voor het tv-programma Nieuwsuur aanleiding om ons centrum, zijn oprichter en onze werkwijze door te lichten. Wij hebben ons hierdoor zeer geraakt gevoeld. Juist in deze periode wisten wij ons gesterkt door de vele positieve en steunende reacties die wij kregen van onze relaties en onze patiënten.

Ondanks het bovenstaande en de voortdurende COVID-19-uitdagingen die wij het hoofd moesten bieden, was 2021 een recordjaar qua wetenschappelijke publicaties en promoties. Maar liefst dertien promovendi verdedigden hun proefschrift, veelal online. Ook in 2021 hebben wij de ontwikkelingen binnen ons onderzoek (inter)nationaal gepresenteerd en onze samenwerkingsverbanden voortgezet, zij het grotendeels via online communicatie. Hierover en over andere ontwikkelingen leest u verderop in dit jaarbericht.

Op 1 oktober 2020 werd Yolande Pijnenburg benoemd tot hoogleraar, tevens medisch directeur van Alzheimercentrum Amsterdam. Vanaf dat moment zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor de overgang van een driehoofdig leiderschap naar een tweekoppig bestuur. Per 1 januari 2022 wordt het centrum geleid door Yolande Pijnenburg en Wiesje van der Flier. Philip Scheltens blijft als neuroloog verbonden aan het centrum en legt zich daarnaast toe op het bevorderen van geneesmiddelenontwikkeling. 2021 moest ook het jaar worden waarin Yolande Pijnenburg haar nieuwe leerstoel officieel zou aanvaarden. Maar ook hier gooide COVID-19 roet in het eten. De oratie en de feestelijkheden hieromheen houdt u tegoed in 2022.

Wij danken al onze relaties op deze plaats uit de grond van ons hart voor uw warme steun, die ons dit jaar nog meer geraakt heeft dan andere jaren. En we danken u voor uw onvoorwaardelijke financiële steun, die het ons mogelijk maakt ongebaande paden te bewandelen en nieuwe ontdekkingen te doen. Wij zetten ons in 2022 zo mogelijk nog meer dan voorheen in voor een betere toekomst voor onze patiënten en rekenen daarbij op uw hulp en steun.

Wiesje van der Flier, Yolande Pijnenburg en Philip Scheltens


© 2022 Stichting Alzheimerrally.