Image

Alzheimer

centrum

Amsterdam

Alzheimercentrum Amsterdam, onderdeel van het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC, is een gespecialiseerd centrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Jaarlijks komen er duizenden patiënten uit het hele land naar het centrum voor diagnostiek en behandeling. Het centrum bestaat al ruim twintig jaar en inmiddels werken er ruim 100 medewerkers.

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door prof. dr. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur en prof. dr. Yolande Pijnenburg, neuroloog en medisch directeur.

 

Missie & Visie

Missie
Alzheimercentrum Amsterdam streeft naar een leidende positie in patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie. Met name op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Wij willen dementie bespreekbaar en behandelbaar maken en uiteindelijk genezen.

Visie
Alzheimercentrum Amsterdam wil een nationaal diagnostiek- en behandelcentrum zijn voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. Alzheimercentrum Amsterdam wil een belangrijke partner zijn in de multidisciplinaire zorgketen en wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en plezier in wat we doen. Het is de visie van Alzheimercentrum Amsterdam dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

Organisatiestructuur

Alzheimercentrum Amsterdam is onderdeel van de afdeling Neurologie van Amsterdam UMC. Ons centrum wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van Alzheimercentrum Amsterdam en/of gefinancierd worden door Alzheimercentrum Amsterdam.

Het team

Ons team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Amsterdam UMC en VU werkt Alzheimercentrum Amsterdam nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam is ingebed in het onderzoeksinstituut Neuroscience Amsterdam, het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Prof. dr. W.M. (Wiesje) van der Flier
Medisch directeur, Wetenschappelijk directeur, Senior onderzoeker

Prof. dr. Y.A.L. (Yolande) Pijnenburg
Medisch directeur, Neuroloog, Senior onderzoeker

Links naar meer info over Alzheimer

Trots op onze Sponsors