Alzheimer

centrum

Amsterdam

Alzheimercentrum Amsterdam, dat onderdeel is van het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC, is een gespecialiseerd centrum dat zich richt op mensen met dementie op jonge leeftijd. Hier zijn enkele belangrijke punten over het centrum:

1. Gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd: Alzheimercentrum Amsterdam richt zich specifiek op de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie die op jonge leeftijd worden getroffen. Dit kan een belangrijk verschil maken in de benadering en behandeling van deze patiënten, aangezien dementie op jonge leeftijd vaak andere kenmerken en oorzaken heeft dan bij oudere volwassenen.

2. Duizenden patiënten per jaar: Het centrum trekt jaarlijks duizenden patiënten uit het hele land aan voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Dit wijst op de grote vraag naar gespecialiseerde zorg voor deze specifieke doelgroep.

3. Multidisciplinaire aanpak: Gezien de complexiteit van dementie, vooral op jonge leeftijd, werken er meer dan 100 medewerkers in het centrum. Dit team bestaat uit verschillende disciplines, waaronder artsen, verpleegkundigen, neuropsychologen en onderzoekers. Dit zorgt voor een multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van patiënten.

4. Wetenschappelijk onderzoek: Een aanzienlijk deel van de medewerkers houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het centrum is actief betrokken bij (inter)nationale onderzoeksprojecten, wat betekent dat ze voortdurend nieuwe inzichten kunnen toepassen in de praktijk. Dit kan helpen bij het verbeteren van de zorg en het begrijpen van de oorzaken en behandelingen van dementie op jonge leeftijd.

Image

Prof. dr. W.M. (Wiesje) van der Flier
Medisch directeur, Wetenschappelijk directeur, Senior onderzoeker

Image

Prof. dr. Y.A.L. (Yolande) Pijnenburg
Medisch directeur, Neuroloog, Senior onderzoeker

5. Samenwerking en financiering: Het centrum omvat alle medewerkers die direct betrokken zijn bij patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, evenals degenen die gehuisvest zijn in de fysieke omgeving van het centrum en worden gefinancierd door Alzheimercentrum Amsterdam. Dit benadrukt de brede samenwerking en betrokkenheid van verschillende professionals en disciplines bij het centrum.

6. Leiderschap: Het dagelijks bestuur van het centrum wordt geleid door prof. dr. Wiesje van der Flier, de wetenschappelijk directeur, en prof. dr. Yolande Pijnenburg, de medisch directeur. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het centrum en het sturen van zowel de klinische zorg als het wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van Alzheimercentrum Amsterdam is om dementie zo vroeg mogelijk te voorkomen en te behandelen, en ze benadrukken het belang van het integreren van wetenschappelijk onderzoek in hun zorgpraktijk om de beste zorg aan hun patiënten te bieden.

Links naar meer info over Alzheimer

Trots op onze Sponsors

© 2023 Stichting Alzheimer rally | Alle rechten voorbehouden | Webdesign & ontwikkeling: design@fhjd.nl